عکس شاخص پست چرا سادگی در عکاسی مهم است

چرا رعایت سادگی در عکاسی مهم است؟

عکاسی راهی برای صحبت کردن است و هر عکسی در قلب خودش، پیامی نهفته دارد. برای مثال گاهی‌اوقات می‌خواهیم طراوت و جریان زندگی را در حرکت آبشاری زیبا ثبت کنیم یا ممکن است بخواهیم درخشش ستاره‌ها و نشانی از امید را در سیاهی مطلق آسمان به نمایش بگذاریم. اما چه نکته‌ای تأثیر و زیبایی عکس‌مان …

چرا رعایت سادگی در عکاسی مهم است؟ Read More »