عکس شاخص مقاله ترکیب بندی از آموزش عکاسی

ترکیب بندی

همه ما دوست داریم از تمام منظره‌های زیبایی که در طبیعت می‌بینیم عکاسی کنیم و آن‌ها را برای همیشه ثبت کنیم و یا حتی تعدادی از آن‌ها را چاپ کنیم و در دفترچه خاطرات خود به یادگار نگه‌داریم، اما چگونه می‌توانیم یک عکس خوب بگیریم؟ گرفتن یک عکس درست با دوربین‌های دیجیتال یا تلفن همراه …

ترکیب بندی ادامه مطلب »